Ukoliko trebate viljuškar na kraći period možemo Vam omogućiti najam kako polovnih tako i novih viljuškara. Zavisno o Vašim potrebama, viljuškar u najam možete uzeti na dnevnoj, sedmičnoj, mesečnoj ili godišnjoj bazi. Takođe Vam omogućavamo najam potpuno novog viljuškara prema Vašim potrebama uz obavezu potpunog servisa s naše strane, a nakon isteka tog perioda ponovno za Vas naručujemo novi viljuškar.

Vaš jedini trošak je mesečni najam, a svi troškovi servisiranja i rezervnih delova su naši. WESTMONT vozni park za iznajmljivanje raspolaže sa preko 50 viljuškara. Bez obzira na zahteve, naša služba za iznajmljivanje garantuje brzu pripremu viljuškara koji tačno odgovaraju Vašem slučaju primene.

Prednosti najma:

Izbegavanje prevelikih kapaciteta

WESTMONT –ovi viljuškari za slaganje i podizanje tereta uvek su spremni za Vas, tako da možete rešiti neočekivanu potrebu prevoza u udarnim terminima. Sezonska odstupanja opterećenja kapaciteta mogu se na taj način bez problema rešiti.

Premošćavanje kvara mašine

Ako se iznenada pokvari neki od vaših viljuškara, ne morate se brinuti zbog rokova isporuke. Dovoljan je telefonski poziv!

Nije potrebno vezivanje kapitala

Sa iznajmljenim viljuškarima ostajete finansijski fleksibilni i ne morate opterećivati budžet dodatnim investicijama. Premije osiguranja i troškove servisa možete mirno zaboraviti. Sve je pokriveno otplatom najma!

Najam nudi sigurnost planiranja

Troškovi najma sigurno se mogu u ukupnom obimu knjižiti kao pogonski troškovi. Iznajmljeni viljuškari ne uzrokuju propratne troškove za spremnost korišcenja i dostupnost. Preuzimamo za Vas gospodarenje viljuškarima.

Najnovija tehnika

Koristite priliku primene snažnih viljuškara iz jednog od najvećih voznih parkova za iznajmljivanje u Srbiji. Moderni viljuškari pružaju i više od svoje osnovne namene a to je prenošenje nekog tereta sa jednog mesta na drugo, nudi i udobnost, lakoću rukovanja i manje štetnih uticaja, što kada se sabere donosi velike benefite u radu.

Stručno savetovanje

Naši stručnjaci su Vam na raspolaganju za savete i usluge i uvek će naći odgovarajući viljuškar prema vašim zahtevima. Vaše je samo da objasnite našem osoblju za koje namene Vam je viljuškar potreban, sve ostalo je naš posao.